2000 – NU

Na 25 jaar van lesgeven nam Elly Verduyn-Chantrel van de gym afscheid. Tot het laatst toe is Elly enthousiast doorgegaan met haar meiden. Ze heeft het competitie turnen, zoals de K.N.G.U. dat voorschreef, bij O.N.I. doorgevoerd en stond de meidengroep eind juni 2000 af aan haar opvolgster Ellen van Gaalen.

In 2001 neemt Annie Nordmeijer-Van Heijst na 28 jaar lesgeven en enkele jaren penningmeesterschap afscheid van ON.I. gym.

In de loop der jaren zijn er diverse enthousiaste (hulp)leiders, (hulp)leidsters en bestuursleden geweest. Allen zijn ze van onschatbare waarde voor de gymvereniging geweest. Dankzij hun inzet heeft O.N.I. een toekomst, want nu in 2002 viert O.N.I. gym zijn 50e verjaardag! In dit Gouden jubileumjaar is O.N.I. nog steeds een geweldige vereniging, waar wekelijks met plezier door jong en oud wordt gesport.

Het jubileumjaar begon met een kampweekend op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni jl. voor de leden t/m 13 jaar. Het werd een zeer geslaagd feestfestijn! Een gymzaal vol slingers, ballonnen en discomuziek. Spelletjes, een spectaculaire springdemonstratie door de verklede herengroep van 14 jaar en ouder o.l.v. Henk Hensen. Een optreden van de komische clowns Poets & Pats, een enorme verjaardagstaart en voor iedereen een gymtas met de opdruk: "O.N.I. Gym, 50 jaar". Een heus kamplied, slapen in een reusachtige tent op het sportveld en een mega ontbijt voor de 80 kamperende kinderen. Daarna turnen en spelletjes doen op het voetbalveld en zelfs een sprong wagen op een reuze trampoline en de met lucht gevulde tumblingbaan.

Op zaterdag 21 september jl. trok een heuse circuskaravaan door 's Gravenmoer. Op 5 locaties in het dorp lieten de als dieren en circusartiesten verklede gymnasten zich van hun beste kant zien. De straatdemonstraties hadden tijdens dit Gouden jubileum een extra feestelijk karakter. Naast het instuderen van verschillende ritmische- en turnoefeningen hadden de leidinggevenden ook vele uren achter de naaimachine doorgebracht om zo kleurrijk mogelijk voor de dag te komen. En het resultaat mocht er zijn! Hondjes, tijgers, tovenaars en feeën, acrobates van Cirque du Soleil, muzikanten en clowns presenteerden zich aan het toegestroomde publiek. Circusdirecteur Karel Timmermans praatte alles op een voortreffelijke wijze aan elkaar en de band "De Blaospiepel" uit Dongen zorgde voor een vrolijke noot. Na een spectaculaire clownsact van de heren junioren, het zingen van het clublied en een heerlijk ijsje als traktatie, werd deze feestelijke jubileummiddag afgesloten.

Op vrijdag 11 oktober jl. werd ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van gymvereniging O.N.I. een receptie/reünie georganiseerd in dorpshuis "De Geubel". Tijdens deze drukbezochte receptie werden een aantal mensen in het zonnetje gezet vanwege hun inzet voor de vereniging en werden de eerste drukken van het jubileumboekje uitgereikt.

Onder muzikale begeleiding deed 'Sjaan van Dalen uit d'n polder' haar intrede. In haar oude gymtenue mocht zij de jubilarissen feliciteren en huldigen.

Marc v.d. Dussen, nog steeds het grote turnvoorbeeld voor de 's Gravenmoerse jeugd, kreeg een speld vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap. De drie musketiers: Thea van Drongelen, Jacob Hensen en Henk Hensen, leden die hun sporen meer dan verdiend hebben op tal van fronten, kregen een turnbeeldje vanwege hun 35-jarig lidmaatschap. Voorzitter Bas van Loon werd gehuldigd niet alleen vanwege het feit dat hij 25 jaar lid is van O.N.I. gym, maar ook vanwege zijn 25-jarig voorzittersschap. Hans Montfoort kreeg tenslotte de meeste eer. Alle 50 jaar van O.N.I. gym was hij van de partij. De naam 'Montfoort' is onverbrekelijk verbonden met gymnastiekvereniging O.N.I. De hele familie draagt de gym een warm hart toe. "Wat zou de gym zonder de Montfoorts moeten beginnen"!

Op zaterdag 23 november a.s. sluit gymvereniging O.N.I. haar jubileumjaar af met een extra feestelijke onderlinge wedstrijd. Na een inspannende wedstrijddag zullen alle groepen van O.N.I. gym in actie komen met diverse demonstraties. En tijdens een spectaculaire finale zal het aangeschafte jubileumcadeau 'de tumblingbaan' worden geïntroduceerd.

In 2002 startten we na de zomervakantie met het geven van extra trainingen voor turntalentjes

vanaf 9 jaar.

Tijdens de 50e jaarvergadering in februari 2003 namen wij afscheid van een drietal bijzondere bestuursleden, die veel voor O.N.I. betekend hebben. Bas van Loon droeg, na 25 jaar trouwe dienst, de voorzittershamer over aan een nieuwe voorzitter. Echter was er nog geen geschikte persoon gevonden voor deze functie en om geen overhaaste beslissingen te hoeven maken, werd besloten dat Bas voorlopig deze functie bleef vervullen tot het moment, dat er een nieuwe voorzitter gevonden zou worden. In dit geval zou een tweede ledenvergadering worden bijeen geroepen.

Hans Montfoort en Lenie Faro hadden een jaartje langer het bestuur versterkt i.v.m. ons jubileumjaar in 2002. De tijd was nu gekomen om als bestuursleden afscheid te nemen van onze gymvereniging. Alle drie de bestuursleden werden in het zonnetje gezet met bloemen, cadeau’s en een mooi aandenken aan O.N.I. gym, bovendien werden Bas en Hans benoemd tot ereleden van onze gymnastiekvereniging.

In mei 2003 werd een tweede ledenvergadering belegd, die geheel in het teken stond van de verkiezing van een nieuwe voorzitter. Erik de Weijer werd door het bestuur voorgedragen. Het voorstel werd door alle aanwezigen aangenomen en Erik werd als de nieuwe voorzitter gekozen beschouwd. Voor de allerlaatste keer in zijn voorzitterscarrière sloot Bas van Loon de vergadering af.

In juni 2003 vierde de “Overslag” zijn 10 jarig jubileum! Het clubblad kreeg een nieuwe ‘look’ en de fitgym dames wonnen de prijsvraag en mochten als prijs een heerlijke slagroomtaart in ontvangst nemen.

In januari 2004 behaalden Heidi van Dalen, Andrea Kerst, Conny Hensen, Jacob Hensen, Henk Hensen en Marc van der Dussen allen hun C-licentie.

In september 2004 werd de vernieuwde sporthal ”De Salamander” te Dongen feestelijk geopend!

O.N.I. gym kwam tijdens deze opening in actie met een demonstratie op de tumblingbaan in samenwerking met gymvereniging DIA uit Dongen.

In oktober 2004 namen we afscheid van peuterjuf Irma Heller. Zij werd vervangen door Colinda van Zelst.

In 2004 werd er gestart met een nieuwe actie en wel een oliebollenactie op oudejaarsdag. Een gedeelte van de opbrengst werd gedoneerd aan de slachtoffers van Azië, die op tweede Kerstdag getroffen werden door de tsunami met duizenden doden tot gevolg. Vele vrijwilligers trotseerden de kou en het was zeer gezellig en druk bij de oliebollenkraam voor de brandweerkazerne van

’s Gravenmoer.

In de zomer van juli 2005 namen we tijdens een gezellig barbecue festijn afscheid van Ellen van Gaalen. Na de zomervakantie ging Harm Hensen haar lessen over nemen bij de meisjes 8 t/m 11 jaar.

Vanaf september 2005 deed ook een nieuwe gymgroep zijn intrede binnen onze vereniging namelijk een gemengde springgroep o.l.v. Marc van der Dussen. Jongens en meisjes vanaf 12 jaar konden op vastgestelde vrijdagavonden gaan trainen om zich verder te ontwikkelen in het groepsspringen.

Ook werd er binnen de club gestart met het ‘Gymmieturnen’ bij de groepen jongens en meisjes van

4 t/m 8 jaar. Op een leuke wijze konden turntechnieken worden aangeleerd en bij een goede uitvoering ervan werden de kinderen beloond met een ‘Gymmie’.

Op zaterdag 26 november 2005 vond de laatste wedstrijd van dat jaar plaats en wel onze eigen onderlinge wedstrijd. Jong en oud genoten van deze drukke maar altijd gezellige wedstrijddag. Met als primeur de introductie van nieuwe club tenues voor de jongens en heren van O.N.I. gym. Bovendien traden de fitgym dames voor het eerst publiekelijk op met een steps demonstratie.

In maart 2006 organiseerden wij voor de allereerste keer een ABC springtoernooi van de KNGU in de sporthal de “Salamander” te Dongen. 240 sporters uit Brabant, Zeeland en Limburg in de leeftijd van 9 jaar t/m 16 + deden mee aan deze wedstrijd. Tijdens de ochtendwedstrijd behaalde onze gemengde springgroep dames en heren op het onderdeel mintrampoline springen in combinatie met paard, niveau C een 1e prijs. De heren van O.N.I. leverde eveneens een keurige prestatie op dit zelfde onderdeel door als eerste te eindigen in hun categorie niveau C en vanwege een hoge totaalscore van 17,50 punten (min. 17 punten) sleepten zij tevens een promotie in de wacht. Volgend jaar zijn zij verplicht om tijdens het ABC springtoernooi uit te komen op dit onderdeel op niveau B. Ook in de middag kwam onze vereniging in actie. En wederom met succes! Er werd door de gemengde springgroep een 1e prijs behaald op het onderdeel minitrampoline springen en tevens werd een promotie in de wacht gesleept door op dit onderdeel 18,95 punten te scoren. Ook de heren werden 1e en wel op de onderdelen minitrampoline springen en tafelspringen. Op het onderdeel minitrampoline springen promoveerden wederom de heren naar niveau B door een totaalscore te behalen van 18,05 punten. Het werd een geslaagde, succesvolle wedstrijddag mede dankzij diegene, die haar of zijn steentje hebben meegedragen aan het doen slagen van dit toernooi!

In juni 2006 werd een gezellig ‘Gymmie turnfeest’ georganiseerd ter afsluiting van het eerste gymmiejaar. De kinderen werden getrakteerd op iets lekkers en met een verrassing. De ouders en belangstellenden konden onder het genot van een kopje koffie de deelnemertjes komen aanmoedigen. Al heel lang stond op ons verlanglijstje de zgn. ‘Paddenstoel’. Financieel was het moeilijk om een dergelijk toestel aan te schaffen. Echter dankzij een sponsor was het gelukt om dit toestel te introduceren binnen onze vereniging. Tijdens het Gymmieturn feest werd onze nieuwe aankoop uitgepakt door de sponsor en overhandigd aan de leden van O.N.I. gym!

We namen dit jaar afscheid van Elly van Pelt, haar lessen werden overgenomen door Andrea Kerst.

Op zaterdag 3 maart 2007 organiseerden de gymnastiekverenigingen ‘De Kieviten’ uit Fijnaart en ‘Malthastars’ uit Willemstad het DE Groepsspringen van de KNGU. Met een grote club O.N.I. gymnasten en natuurlijk een trouwe aanhang van fans reisden we af naar Fijnaart. Met als resultaat een ware prijzenregen voor O.N.I. gym…! In de categorie meisjes 9-12 jaar niveau D behaalden de meiden van O.N.I. zelfs een heel mooi resultaat op het onderdeel minitrampoline springen door een 1e prijs in de wacht te slepen met een score van 9,63! Hiermee sleepten zij een promotie in de wacht door een score te behalen boven de 9. Bovendien was dit tevens de beste score van de dag en mochten de meiden daarom de ‘Fort de Roo’ bokaal in ontvangst nemen!

 

In maart 2007 werd de eerste gouden Gymmie diploma behaald door Evelien van Pelt.

In het kader van het 55 jarig jubileum van onze gymvereniging maakten we met alle leden op zaterdag 16 juni 2007 als een heuse piratenbende de straten van ’s Gravenmoer onveilig en werden op diverse locaties in het dorp spectaculaire demonstraties door de zeerovers opgevoerd. Iedereen maakten zijn opwachting bij tomatenkwekerij Chantrel, daar waar we klokslag 13.00 uur in vol ornaat startten met onze feestelijke straatdemonstraties! Wekenlang hadden alle groepen hard hun best gedaan en getraind om een zo leuk, grappige, gevaarlijke, stoere act te kunnen laten zien aan het toegestroomde publiek. Jong en oud genoot zichtbaar van het bonte verklede gezelschap! Zo trokken we heel de zaterdagmiddag van locatie naar locatie door de woonwijken van ‘s Gravenmoer in een grote kleurrijke optocht, die muzikaal werd opgeluisterd door de piratenbende van het eveneens jarige Cresendo en disco Florida.

Een reusachtig piratenschip zorgde ervoor dat de allerkleinsten van onze vereniging op de plaats van bestemming aankwamen! Rond de klok van 16.00 uur arriveerde de gezellige stoet op de laatste demonstratieplaats aan, waar helaas het weer roet in eten gooide! Onder het genot van een heerlijk ijsje werd er nog geschuild onder paraplu’s en gevels, in auto’s en in de vrachtwagen voor de regen en bliksem. Echter het weer klaarde niet meer op en werd er besloten om de ‘Grande Finale’ af te blazen. Dit was natuurlijk erg jammer, maar te gevaarlijk om door te laten gaan. Ondanks het natte einde, kunnen we terugkijken op een geslaagd jubileumevenement!

Onze jaarlijkse barbecue vond ‘s avonds plaats na de gezellige straatdemonstraties. Het weer was opgeklaard en bestuur, leiding en hulpleiding keken naar een gymfilm uit de ‘oude doos’ onder het genot van een borreltje, hapje en een praatje. Tijdens deze avond namen we ook afscheid van Colinda van Zelst, die alweer enige tijd meehielp bij de peuter- en kleuterlessen.

Op 15 oktober 2007, de officiële oprichtingsdatum van de gym, lanceerden wij onze eigen website!

In november van 2007 organiseerde onze vereniging ter ere van haar 55 jarig bestaan het

DE Springtoernooi van de KNGU. Twintig verenigingen uit Zeeland, Brabant en Limburg waren naar ‘De Salamander’ te Dongen afgereisd om te strijden voor het eremetaal daar ons eigen gymzaaltje hiervoor te klein is. Maar liefst ruim 200 gymnasten sprongen op trampolines en lange matten, over kasten en paarden gedurende deze sportieve zaterdag. Maar liefst negen keer behaalde O.N.I. gym het ereschavot en de meisjes 9-12 jaar sleepten zelfs tijdens de ochtendwedstrijd op het onderdeel minitrampoline springen niveau E een promotie in de wacht door een score boven de 9 te behalen.

In februari 2008 werden de Sportkampioenen van Dongen gehuldigd waarbij de meiden van Harm in de prijzen vielen en O.N.I. gym tijdens dit sportgala tevens een leuke demonstratie opvoerde. Het hoogtepunt van deze avond was natuurlijk een ontmoeting met ‘The Lord of the Rings’ Youry van Gelder!

Op zaterdag 22 november 2008 vond onze onderlinge wedstrijd plaats. Jong en oud genoten van deze drukke maar toch wel oergezellige, ouderwetse wedstrijddag. Ook sinterklaas en zijn pieten ontbraken niet op dit verenigingsfestijn. Na de demonstraties, die dit jaar in het teken stonden van de Efteling, werden de jubilarissen in het zonnetje gezet. Heidi van Dalen en Andrea Kerst werden gehuldigd vanwege hun 25 jarig lidmaatschap. Marc van der Dussen en Annette Erich werden gehuldigd vanwege hun 30 jarig lidmaatschap. Thea van Drongelen, Jacob en Henk Hensen werden gehuldigd vanwege hun 40 jarig lidmaatschap.

Op 6 juni 2009 werd er voor het eerst een Turn- en Speldag georganiseerd door de verenigingen O.N.I., Dia uit Dongen, S&V uit Eethen, OWS en K&V uit Waalwijk en Pro-Patria uit Sprang-Capelle in sporthal “De Salamander” te Dongen. Dit evenement is de vernieuwde versie van de jaarlijkse turnontmoeting, die altijd gehouden werd in “De Zidewinde” te Sprang-Capelle. Echter wegens uitbreiding van het aantal deelnemende verenigingen en een spelletjesprogramma moest er worden uitgeweken naar de sporthal in Dongen. Al in de vroege ochtend arriveerden de eerste enthousiaste, jonge recreanten van deze 6 deelnemende gymnastiekverenigingen om zich klaar te maken voor de opening van deze sportieve, maar vooral ook leuke en gezellige Turn- en Speldag! In de wedstrijdzaal deden de kinderen ieder op hun eigen niveau hun uiterste best aan de verscheidene turntoestellen. Naast de wedstrijdronden konden de kinderen zich gedurende de rest van de dag vermaken in de spelletjeszaal. Meegebrachte vriendjes en vriendinnetjes waren ook van harte welkom!

Op 27 juni 2009 werd in Waspik de toestelfinale turnen heren georganiseerd. Ivar Willemse behaalde daar een 3e plaats op het toestel sprong in de categorie jeugd niveau 9!

In oktober 2009 organiseerde Pro-Patria uit Sprang-capelle weer een gezellig recreatief volleybaltoernooi in Sporthal ‘Zidewinde’. O.N.I. heeft met 2 teams hier aan deelgenomen.

Eén herenteam behaalde zelfs de 1e plaats op deze sportieve en vooral gezellige dag!

Net na de Kerstdagen vond er een nieuw club evenement plaats in onze gymzaal namelijk

de ‘Kerstinstuif’, bedoeld om eventueel nieuwe jonge leden aan te trekken! Het ochtendprogramma was bestemd voor de peuters en kleuters en het middagprogramma voor kinderen vanaf 6 jaar.

De opkomst was bijzonder groot en deze kerstinstuif werd een daverend succes!

********

In april van 2010 heeft de spanbrug een flinke onderhoudsbeurt gekregen.

Bovendien heeft de pegasus dit jaar zijn intrede gemaakt in onze gymzaal.

We namen afscheid van Harm als leidinggevende. Na de zomervakantie werden de lessen van de meisjes 8-11 jaar overgenomen door Marieke Faro.

Janny Spijkerman werd tijdens haar fitgymles verrast met een bondsspeldje van de KNGU en een cadeaubon wegens haar 25-jarig lidmaatschap bij onze gymvereniging.

Op 29 januari 2011 hebben een aantal jongens van O.N.I. meegedaan aan de individuele regionale turnkampioenschappen voor heren, die gehouden werden in Sas van Gent. Thijs van Gool behaalde in de 5e divisie categorie instap niveau 13 een keurige 1e plaats met een punten totaal van 93,800. Ruben van Hooren behaalde het zilver in deze zelfde categorie met een punten totaal van 92,700.

In de week van 24 tot en met 27 mei 2011 organiseerden wij voor het eerst de avondvierdaagse van ´s Gravenmoer. Mede dankzij de wandelaars, scholen, vrijwilligers, politie en brandweer, muziekvereniging Cresendo, EHBO, sponsoren en het mooie weer kunnen we terug kijken op een zeer geslaagd dorpsevenement!

Op zaterdag 19 november 2011 vond onze onderlinge wedstrijd plaats. Jong en oud kwamen hun sportertjes enthousiast aanmoedigen en we kunnen weer terug kijken op gezellige, ouderwetse wedstrijddag. Helaas ontbrak dit jaar de Goedheiligman wegens ziekte, maar gelukkig had hij wel twee van zijn Zwarte Pieten gestuurd, die de kinderen trakteerden op pepernoten!

Na de demonstraties, die dit jaar in het teken stonden van de ‘Boerderij’, volgde een verassing voor Conny Hensen. Zij werd in het zonnetje gezet wegens haar 25 jarig lidmaatschap aan O.N.I. gym. Vervolgens volgde de prijsuitreiking...

Willemijn de Haas won in de categorie meisjes t/m 8 jaar de beker. Jelle Heerema won de beker in de categorie jongens t/m 8 jaar. Jelle mocht de wisselbeker in ontvangst nemen daar hij het hoogste gemiddelde score hadden behaald in de categorie jongens en meisjes t/m 8 jaar. Lobke Hensen won in de categorie meisjes/dames vanaf 9 jaar de beker en neef Sjors Hensen won de beker in de categorie jongens/heren vanaf 9 jaar. Sjors mocht voor de 4e keer op rij de wisselbeker in ontvangst nemen wegens de hoogste gemiddelde score in de categorie vanaf 9 jaar. Bestuur en (hulp)leiding met aanhang sloten deze wedstrijddag af met een gezellige catering!

2012, het jaar van de draak, het jaar waarin O.N.I. gym haar 60 jarig jubileum vierde…

Ons eerste jubileumactiviteit stond gepland op zaterdag 4 januari 2012. We vertrokken met een grote groep kinderen en begeleiding naar Sommelsdijk-Middelharnis om deel te nemen aan de springdagen. Er werd ons een intensieve sportieve dag aangeboden met o.a. toestel- springen, handboogschieten, wand klimmen, tokkelen en zwemmen. Iedereen was laaiend enthousiast en vooral het zwembad en het bubbelbad viel reuze in de smaak!

Op zaterdag 21 januari 2012 hebben Ivar Willemse en Paul Hensen in Veldhoven deelgenomen aan de regiokampioenschappen Zuid-West Nederland/Brabant-Oost, toestel turnen heren keuze oefenstof. Ivar werd 1e op de meerkamp in zijn categorie junioren 1, 5e divisie niveau 9 met een punten totaal van 51,50. Paul behaalde een mooie 2e plaats op de meerkamp in zijn categorie senioren, 4e divisie niveau 6 met een punten totaal van 55,50.

Op zaterdag 3 maart 2012 organiseerde O.N.I. gym het DE Springtoernooi van de KNGU in sporthal de “Salamander” te Dongen. Dat de organiserende vereniging haar verjaardag vierde was duidelijk zichtbaar voor iedereen dankzij de nieuwe jubileum polo’s, die gedragen werden door bestuur en leiding. Ook enkele groepen jongens en meisjes van O.N.I. waren op deze groepsspringwedstrijd van de partij en deden hun uiterste best! De volgende categorieën waren de gelukkige gouden prijswinnaars van O.N.I.: jongens 9-12 jaar niveau E lange mat, jongens 9-12 jaar niveau E kast/minitrampoline springen en de jongens 9-12 jaar niveau D op het onderdeel minitrampoline springen.

Op zaterdag 12 mei 2012 deden Paul Hensen en Bas Brouwer mee aan de landelijke finale van de 4e divisie vanuit de regio Zuid-West Nederland en Brabant-Oost te Volendam.

In het weekend van 1 en 2 juni 2012 stond er opnieuw een jubileumactiviteit op de kalender en wel het grootse jubileumkamp met aansluitend op zaterdag de Chinese straatparade! Het kamp kende mooie momenten en leuke activiteiten zoals de demonstratie van karategroep Kenshin uit Dongen, het kamplied, de jubileum cupcakes, de loempiatocht, disco, een zere koude maar oh zo gezellig nachtelijk verblijf in de feesttent, het ontbijt, spelletjes en het frietbuffet op het voetbalveld. De zonovergoten zaterdagmiddag was bestemd voor een fascinerend Chinees schouwspel door de straten van ’s Gravenmoer. Op verschillende locaties in het dorp werden door de gymgroepen, geheel uitgedost in Chinese stijl, diverse demonstraties ten tonele gebracht. Na afloop van het kampweekend werden alle leden getrakteerd op een mooi jubileum t-shirt!

Op zaterdag 24 november 2012 vond onze onderlinge wedstrijd plaats. Dit keer in een ander jasje wegens ons jubileum. Jong en oud kwamen hun sportertjes ’s ochtends enthousiast aanmoedigen en ’s middags kon men genieten van een adembenemend Oosters sprookje “De Chinese Draak en de Parel” uitgevoerd door de leden van O.N.I. gym! Alvorens Sinterklaas de prijzen zou gaan uitreiken, werden alle hulpleiding en leiding, vrijwilligers en sponsors bedankt voor hun inzet van het afgelopen jaar. Twee leden werden nog eens extra in het zonnetje gezet. Wilbert van Eersel wegens zijn 25 jarig lidmaatschap en Hans Montfoort wegens zijn 60 jarig lidmaatschap!

2012 was één groot onvergetelijk jubileumfeest!!!