1970 – 1980

FIL3886In 1970 moest de heer Varossieau definitief stoppen met lesgeven. Na gymvereniging O.N.I. te hebben opgebouwd en 17 jaar leider te zijn geweest van vele 's Gravenmoerse turners en turnsters, moest hij de handdoek in de ring gooien.

Hans Montfoort nam de lessen van Varossieau definitief over en werd benoemd tot algemeen leider. Wout Dekkers en Wim van Drongelen waren zijn steun en toeverlaat. Later kwamen daar de 5 jongens van Hensen bij. Zij hielpen Hans tijdens de gymlessen en namen extra werk uit handen.

In 1972 vertrok Annie Montfoort en zij werd opgevolgd door Wijnand Timmermans, die na een jaar weer werd opgevolgd door Annie Nordmeijer-Van Heijst uit waalwijk.

De aspirantendag van het gewest Brabant-Limburg (later bekend als Sport & Speldag) werd in 1973 georganiseerd in 's Gravenmoer. Dit was voor de vereniging en voor het dorp een groots evenement. Meer dan 1000 gymnasten lieten zich van de beste kant zien op het toenmalige sportveld aan de Wilhelminalaan. De ringoefeningen waren afgelast wegens de harde wind. Het turngedeelte begon 's middags rond de klok van half twee en werd gevolgd door een marswedstrijd met muzikale begeleiding van Cresendo, Euterpe en muziekkorps Rust Roest van de gelijknamige gymvereniging. Bij het huis van burgemeester Beukema werd een defilé gegeven, waarna de juryleden (alle turners op landelijk niveau) een demonstratie gaven.

In 1974 werd de seniorenploeg opgericht. Hans Montfoort had hier de leiding over. Een jaar later werd een bazaar georganiseerd * Hans Montfoort met Lenie Faro wat dankzij het bazaarcomité en de leden een groot succes was geworden. Naast een volleybalnet voor de nieuwe herenploeg werden van de opbrengst ook een minitrampoline en een valmat aangeschaft.

In 1977 werd het 25-jarig jubileum van O.N.I. gym gevierd. Op dat moment telde O.N.I. afdeling gymnastiek 225 leden en mocht zich de grootste vereniging van 's Gravenmoer noemen. Het feestprogramma bestond uit een straatdemonstratie in september en een feestavond met muziek voor leden vanaf 13 jaar in oktober. Hondervijftien kinderen van 4 t/m 12 jaar genoten van een optreden van clown Lous Gray tijdens een speciale feestmiddag en op de receptie werden herinneringen opgehaald door oud-leden, die in de eerste 25 jaar het bestuur hadden vertegenwoordigd of les hadden gegeven bij O.N.I. gym. Uit handen van de leiding en leden ontving het bestuur op die receptie een prijzenkast. Oud-leider Varossieau schonk met zijn echtgenote een wedstrijdbeker. Vier jubilarissen werden gehuldigd door de heer Van Ekeren van het K.N.C.G.V. Voorzitter D.O. Montfoort, penningmeester Ab de Geus, algemeen leider Hans Montfoort en bestuurslid Jos Timmermans kregen een bondsspeld als dank voor hun grote inzet vanaf de oprichting van O.N.I. gym. Het jubileumprogramma werd afgesloten met verenigingswedstrijden in de gymzaal van dorpshuis 'De Geubel' in november.

Dinie Rijken-Van Gool stopte in 1977 met lesgeven. Elly Verduyn-Chantrel was voor die tijd al hulpleidster bij Dinie. De stage van haar Algemene Basisopleiding volgde ze toen bij de jongens van O.N.I., waarna ze in 1977 als gediplomeerd leidster samen met Jannie van de Watering-Timmermans ging lesgeven aan de jongste kinderen, die daarvoor onder leiding stonden van Thea Faro. Thea van Drongelen begon datzelfde jaar bij de meiden na eerst hulpleiding te zijn geweest bij Annie Nordmeijer-Van Heijst.

In 1978 scheidde gymnastiekvereniging O.N.I. zich officieel af van de voetbalvereniging. Jaren terug waren de twee clubs al wel financieel van elkaar gescheiden, maar in 1978 ging de gym echt op zichzelf. Op de onderlinge wedstrijd in november 1978 werd officieel afscheid genomen van voorzitter D.O. Montfoort. Hij ontving een oorkonde en werd benoemd tot erelid.