1960 -1970

1960 was het jaar van de verbouwing! FIL1937Twee jaar eerder verhuisde de Openbare basisschool naar eennieuw gebouw aan de Molendijk, waar nu de brandweerkazerne gevestigd is.
De toenmalige basisschool werd in 1960 verbouwd tot dorpshuis met gymzaal. En wat voor een zaal...een zee van ruimte vergeleken bij het lokaal van 8 bij 8 meter. Ringstellen aan het plafond, wandrekken aan de muur, een rekstok uit de grond en een berging onder het podium; kortom een hele vooruitgang! O.N.I. schafte nieuwe toestellen aan waaronder een nieuw paard en een balk.

Tijdens de opening van de nieuwe gymzaal voerden de leden van O.N.I. verschillende demonstraties uit. Er was zelfs een demonstratieploeg aanwezig van Klaas Boot, Kampioen van Nederland en dat was natuurlijk helemaal geweldig! In 1961 was het ledenaantal dermate hoog, dat Annie Montfoort een deel van de groepen van Varossieau overnam. Een jaar later, in 1962 werd een damesgroep voor gehuwden opgericht.

Met de nieuwe toestellen in de nieuwe accommodatie werd goed werk verricht. O.N.I. maakte naam binnen de K.N.C.G.V. Verschillende leden turnden op hoog niveau. Ad de Jong uit Sprang-Capelle, die bij O.N.I. op de gym zat, werd zelfs kampioen van het gewest Brabant/Limburg. Als de leden op wedstrijd gingen, was het altijd één groot feest. Met zijn allen luid zingend in de bus en een aantal dames zorgden ervoor, dat de kroost niks tekort kwam.

Eén van de activiteiten, waaraan O.N.I. vele jaren deelnam en waar steeds weer leuke herinneringen van naar boven komen, is de 'Jan de Rooijmars'. Deze wandelwedstrijd van een flink aantal kilometers door Sprang-Capelle werd jaarlijks georganiseerd door de plaatselijke wandelsportvereniging "Er op uit". Het gezang van de vele deelnemende wandel- en gymverenigingen galmden dan door de straten van Sprang-Capelle. Langs de route stonden naast het toegestroomde publiek ook juryleden opgesteld, die de groepen beoordeelden op netheid van lopen en discipline.

Eind jaren '60 kampte Varossieau met zijn gezondheid. Op dat moment hielp Jos Timmermans mee met vangen tijdens de gymlessen. Later viel hij in voor Varossieau als deze zò ziek was, dat hij niet kon komen. Tot het moment, dat Jos aan de vrijerij ging. Hans Montfoort werd gevraagd om voor één keer de gymles over te nemen,

maar het bleef niet bij die ene keer!