Contributie

Leeftijdcontributie
per kwartaal
bondscontributie
per kwartaal
Totaal
per kwartaal
Leden t/m 7 jaar:€ 23,95€ 6,45€ 30,40
Leden 8 t/m 13 jaar:€ 27,55€ 6,45€ 34,00
Leden vanaf 14 jaar:€ 36,60€ 7,95€ 44,55
Extra training€ 17,00
Donateur: €7,00 periode jaar
 

Inschrijfformulieren zijn tijdens de les verkrijgbaar of  te downloaden.

De betaling van de contributie en Bondscontributie  zal automatisch per kalender kwartaal geschieden.
Nieuwe aangemelde leden betalen een éénmalig bedrag van € 5,-aan inschrijfgeld.
.
 
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk een maand voor einde kwartaal te gebeuren
bij de penningmeester èn bij de desbetreffende leidinggevende.
gebeurt dit niet dan kan er geen spraken zijn van restitutie
Iban: NL 63 RABO 0334212227